Chính sách

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Cộng Đồng Spin yêu cầu thành viên cung cấp các thông tin cơ bản khi đăng nhập qua facebook: tên, hình ảnh đại diện,liên kết trang cá nhân của tài khoản facebook. Cộng Đồng Spin sử dụng các thông tin này nhằm giúp các thành viên có được sự liên hệ và hỗ trợ khi cần thiết.

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng Cộng Đồng Spin có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các quy định trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký. Cộng Đồng Spin không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của thành viên do thành viên vô tình hoặc cố ý gây ra. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cộng Đồng Spin về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tài khoản của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Dịch vụ, ứng dụng liên kết với Cộng Đồng Spin

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho thành viên, Cộng Đồng Spin áp dụng một số điều khoản riêng khi sử dụng các dịch vụ, ứng dụng do Cộng Đồng Spin cung cấp hoặc có liên kết với Cộng Đồng Spin.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Cộng Đồng Spin sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và đơn vị hỗ trợ kĩ thuật của Cộng Đồng Spin

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo.

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Cộng Đồng Spin có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Cho phêp các thành viên liên hệ với nhau qua tài khoản facebook.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật hoàn toàn trên máy chủ của Cộng Đồng Spin. Thành viên có quyền cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của các dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Cộng Đồng Spin vẫn có thể khôi phục những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành điều khoản sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của Cộng Đồng Spin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin của thành viên trên Cộng Đồng Spin được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. 

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép hoặc đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Copyright © 2018 Spineditor